COVID-19 protocol, 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 is het weer mogelijk sportwedstrijden te spelen. Tijdens het spelen van een wedstrijd mag de 1,5 meter regel tijdelijk worden losgelaten.

De Apeldoornse Go Club speelt in de zomer bij goed weer buiten in het Oranjepark. Later, en bij slecht weer kan ook in het Denksportcentrum gespeeld worden.

Bestuurdlid Rob van den Born is aangesteld als COVID-19 coördinator.

De algemene richtlijnen van het RIVM worden aangehouden:

 • Heb je COVID-19 gerelateerde symptomen? Laat je testen.
 • Heb je zelf of een van je huisgenoten COVID-19 gerelateerde symptomen? Blijf thuis.
 • Was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schud geen handen.
 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Gebruik geen geforceerd stemgeluid.

De Apeldoornse Go Club hanteert de volgende aanvullende of specificerende regels:

 • Er is desinfectiemateriaal aanwezig om het speelmateriaal voor en na de wedstrijd te reinigen.
 • Bij het spelen aan een tafel nemen de spelers plaats aan de korte kant van de tafel om de onderlinge afstand te maximaliseren.
 • Bij het spelen aan een tafel wordt het gebruik van een mondkapje aanbevolen.
 • Het speelmateriaal van de tegenstander wordt niet aangeraakt. Bij het slaan van stenen wordt de tegenstander gevraagd zelf de betreffende stenen van het bord te verwijderen.
 • Er worden geen spelers van andere clubs uitgenodigd. Er worden uitsluitend partijen tussen leden van de Apeldoornse Go Club gespeeld.
 • Vooraf aanmelden is verplicht.
 • Er wordt bijgehouden wie er op iedere speeldag aanwezig was en wie onderling gespeeld hebben.
 • Bij het constateren van COVID-19 gerelateerde symptomen bij een speler wordt deze verzocht direct terug naar huis te keren. Hier wordt een notitie van gemaakt.
 • Mensen die zich niet aan dit protocol houden worden aangesproken en eventueel verzocht naar huis te gaan.

Aanvulling Oranjepark:

 • Naast het openluchtbord kunnen er een of meerdere tafels geplaatst worden. Tussen alle tafels wordt minimaal 1,5 meter afstand gehouden.
 • Bij het spelen aan een tafel in de buitenlucht, wordt deze dwars op de eventuele wind geplaatst.
 • Er wordt geen uitleg gegeven aan belangstellenden. Toeschouwers worden verzocht door te lopen.

Aanvulling Denksportcentrum:

 • Om de minimale afstand tussen de speeltafels te garanderen worden per avond maximaal 8 spelers (4 speeltafels) toegelaten.
 • Direct voor en na de wedstrijd houdt iedereen weer minimaal 1,5 meter afstand.
 • De algemene COVID-19 regels van het denksportcentrum worden opgevolgd en beschouwd als aanvulling op dit protocol, waaronder:
 • De verplichte looprichting aangegeven met pijlen op de vloer.
 • De betalingsvoorwaarden bij het afrekenen van consumpties.